Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Teren Administrowany

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu swoim zasięgiem działania obejmuje:


Teren administrowany wcr w toruniu

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu administruje na obszarze 1704 km² zamieszkałego przez 350 tys. mieszkańców. 


Na administrowanym terenie funkcjonują:


Ponadto w Toruniu swoje siedziby mają: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewódzki Urząd Pracy.

Obszar administrowany przez WCR w Toruniu jest regionem przemysłowo-rolniczym. Około 57% powierzchni obszaru administrowanego stanowią użytki rolne. Pod względem gospodarczym administrowany teren zalicza się do średnio rozwiniętych.
Główne gałęzie przemysłu to:
· przemysł chemiczny,
· przemysł elektromaszynowy,
· przemysł włókienniczy ,
· przemysł spożywczy.
Do liczących się zakładów pracy należą: „Elana”, „Spomasz”, „Metalchem”, „Towimor”, „Ema-Apator”, „Pacific”, „Kopernik”, „Metron”, "Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych", „PPU Agrochłód”, „Lacpol”.
Największym ośrodkiem miejskim o znaczeniu krajowym jest Toruń, który jest dużym ośrodkiem przemysłowym, handlowym, naukowym i kulturalnym. Działają tu liczne instytucje administracyjne, gospodarcze i kulturalne.
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu
Toruń

    
  • BIP
Dołącz do nas! go-up