Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 czerwca 2022
KONKURS „STRZELNICA W POWIECIE 2022” OGŁOSZONY!
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami w zakresie konkursu ofert pn. „strzelnica w powiecie” na dofinansowanie budowy lub remontu strzelnic znajdujących się w powiatach.

Konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2022” nr 1/2022/CWCR
Celem konkursu jest:
1. Rozwój sportu strzeleckiego w Polsce;
2. Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych;
3. Podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji pro-obronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej;
4. Aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim
Termin składania ofert:
Dokumenty można składać do dnia 30 czerwca 2022 r.
Oferty wraz z całością dokumentacji należy przesyłać, w jednym egzemplarzu,
na adres:
Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa
z dopiskiem na kopercie
KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2022" NR 1/2022/CWCR
Gdzie uzyskać dodatkowe informacje w sprawie konkursu?
Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji pod numerami telefonów: 261 877 751 i 261 877 721.


Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Oferta realizacji zadania utworzenia strzelnicy wirtualnej 

Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty

Wzór umowy strzelnica wirtualna

Strzelnica

Strzelnica

Strzelnica

Strzelnica

generuj pdf
Kontakt

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu
Toruń

    
  • BIP
Dołącz do nas! go-up